Elektrocentrály :: Aktuality o zboží a službách k domu, bytu a zahradě

elektrocentrály Vždy před zahájením práce s elektrocentrálou proveďte předběžnou provozní zkoušku. Ujistěte se, že elektrocentrála včetně vedení a zásuvkových spojů je bez závad nebo poškození. Můžete tak předejít úrazu nebo poškození elektrocentrály i zařízení.

• Elektrocentrálu umístěte na pevný, rovný povrch, aby  nedošlo k jejímu převrácení. Systém mazání motorupracuje bezpečně jen do náklonu 16° ve všech směrech, tudíž větší náklon elektrocentrály při provozu je nepřípustný a může vést k vážnému poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

• Abyste předešli nebezpečí vznícení a zabezpečili dostatečnou ventilaci, umístěte provozovanou elektrocentrálu minimálně 1 m od budov nebo jiných zařízení či strojů. Nedávejte do blízkosti motoru elektrocentrály žádné vznětlivé látky. Nádobu se stlačeným plynem je nutno umístnit min. 1 m od generátoru a tak, aby na něj nesměřovaly výfukové plyny nebo nádobu umístěte do speciálního držáku výrobce (není součástí dodávky).
• Děti a domácí zvířata se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od elektrocentrály. Při práci elektrocentrály vzniká možnost popálenin od
horkých částí motoru, případně může přijít k úrazu elektrickým proudem.
• Měli byste vědět, jakým způsobem je možné motor elektrocentrály co nejrychleji vypnout. Kromě toho byste se měli důkladně  seznámit s obsluhou ovládacích prvků elektrocentrály. Nenechávejte nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovala osoba indisponovaná např. pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru unavená, a také tak sami nečiňte.

• Nepoužívejte centrálu ve sklepích, jámách apod. protože LPG/NG je těžší než vzduch a proto se v případě úniku vždy hromadí v nejnižších místech a v prohlubních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *