Ochranný text do patičky emailu

Rádi byste do svého emailu vložili informaci, aby email nikdo dále nešířil nebo nezveřejňoval, níže je ukázka (šablona) jakou patičku v podpisu emailu použít.

anglická verze emailu

This email and any attachments may contain confidential information and is intended only for the use of the recipient named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited, and you are requested to please delete this message and any copy of it immediately from your computer system and kindly notify the sender. Opinions expressed in this email are those of the individual, and do not necessarily represent those of XXXXX. Whilst XXXXX (out company) has taken steps to minimise the risk of software virus contamination, it cannot accept liability for any damage from any virus software or the like contained in this email. Thank you.

česká verze ochranné patičky emailu (právní oznámení)

Tento e-mail a jeho případné přílohy mohou obsahovat důvěrné informace, které jsou určeny pouze příjemci, jehož jméno je zobrazeno v záhlaví zprávy.  Ostatní osoby, neuvedené mezi příjemci, mají přísný zákaz jakkoli používat obsah tohoto e-mailu pro jeho další šíření nebo kopírování. Jsou povinni tento e-mail, případně i jeho kopii, neprodleně smazat z celého počítačového systému a upozornit odesílatele. Názory vyjádřené v tomto e-mailu jsou pouze individuální a nereprezentují tudíž stanoviska celé společnosti xxxx. XXX(naše firma) přijal preventivní opatření, kterými minimalizuje rizika šíření softwarových virů. Nenese zodpovědnost za jakékoliv poškození způsobené softwarovými viry. Děkujeme.

Ochraňte svůj počítač před nevyžádanou poštou a ve firmě používejte serverové řešení pro emaily od Kerio.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *