Rekultivace zahrady a odvoz bioodpadů

Rozhodli jste se pro rekultivace staré přerostlé zahrady? Pak vás čeká spousta práce a také odvoz velkého množství biologického odpadu. Přečtěte si, co ještě zvládnete svépomoci a na co si raději zavolat odborníky.

Odstraňte přerostlé stromy a keře

Při rekultivaci zahrady se nejprve zbavte přerostlých dřevin a stromů, které mohou být velice nebezpečné. Ztrouchnivělé stromy se při velkém větru rády lámou a mohou někoho zranit.

Ořez stromů obvykle zvládnete svépomoci, u extrémně vysokých stromů však můžete využít například pracovní plošinu. Ořez motorovou pilou bude bezpečnější a dostanete se výše, než na klasickém žebříku. Pokud máte takových stromů na zahradě více, pronájem plošiny se rozhodně vyplatí.

[box]TIP: Zkuste se dohodnout také například se sousedem a pronajměte si plošinu společně. Ušetříte a navíc si ještě vzájemně pomůžete.[/box]

Rekultivace trávníku zbaví zahradu mechu

Jakmile se zbavíte nadbytečných dřevin, je třeba provést také rekultivaci trávníku, tedy jeho prořezávání. Takzvanou vertikutaci provádíme v době intenzivního růstu travního porostu. Dochází k jeho provzdušnění, odstraníme zbytky staré trávy a zbavíme trávník mechu.

Vertikutaci můžete provést hráběmi s ostrými noži, existují však také speciální vertikutátory, které vám práci značně ulehčí. Stačí přejet trávník strojem a následně vyhrabat přebytečnou uvolněnou starou trávu a mech klasickými hráběmi. Váš trávník se pak bude po celou sezónu krásně zelenat.

Na odvoz biologického odpadu zavolejte odborníky

Po rekultivaci zahrady zůstává velké množství biologického odpadu. Existují popelnice na bioodpad, které jsou však vhodné především k vyvážení posekané trávy. Velké větve a další odpadní materiál se do nich nevejdou. Často navíc bývají přeplněné a zahrádkáři se předhánějí v tom, kdo dorazí k vyvezení popelnici jako první.

Na odvoz bioodpadu si proto zavolejte odborníky, kteří přistaví dostatečně velké kontejnery na bioodpad. Vše odvezou na specializovaný sběrný dvůr a zajistí ekologickou likvidaci. Nemusíte se o nic starat, vše zařídí za vás.

Bioodpad vzniká také z odpadních vod

Ještě větší starost než odvoz bioodpadu ze zahrady dělá lidem pravidelný vývoz jímek. Jejich vyvážení je poměrně drahé a při běžné spotřebě vody je třeba vyvážet často i každý měsíc v závislosti na velikosti jímky.

Odpadní vody lze přitom snadno přeměnit na bioodpad, který je kompostovatelný. Stačí si pořídit domácí čistírnu odpadních vod. Technologie biologického čištění zajišťuje nízkou produkci kalu, který je kompostovatelný. Proto odpadají náklady na jeho likvidaci, případně jej můžete nechat vyvézt jednou za čas s ostatním bioodpadem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *